Handbok för produktionsstöd för audiovisuella verk

Handbook in english

Den här handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) eller Fonden för en rättvis omställning delfinansierar. Handboken gäller för programperioden 2021-2027.

Sök i handboken

 • Så går det till

  Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige. Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används.

 • Krav, villkor och styrande dokument

  Vilka krav och styrande dokument gäller när du ska söka stöd för audiovisuella verk?

 • Ansök

  Utlysning av medel sker två gånger per år och totalt fördelas 100 miljoner kronor per år. Du kan endast söka medel från Tillväxtverket när det finns en öppen utlysning.

 • Ansökningsformulär och mallar

  Här kan du läsa vilka frågor vi ställer i ansökan om stöd och hitta mallarna som du behöver för att ansöka om stöd och utbetalning.

 • Ansök om utbetalning och rapportera

  Här kan du läsa vilka frågor vi ställer i ansökan om utbetalning och vilka underlag du behöver förbereda för att bifoga till din ansökan.