Så går det till

Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige. Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige. Stödet har en budget på 100 miljoner per år. Det går endast att söka stödet när det finns en öppen utlysning.

Process för ansökan om stöd

Vad krävs?

Vad krävs?

Vilka krav och styrande dokument gäller när du ska söka stöd för audiovisuella verk?

Läs mer om krav, villkor och styrande dokument
Förbered ansökan

Förbered ansökan

Utlysning av medel sker två gånger per år och totalt fördelas 100 miljoner kronor per år. Du kan endast söka medel från Tillväxtverket när det finns en öppen utlysning.

Läs mer om hur du kan förbereda din ansökan under Ansök
Handläggning

Så handlägger vi ansökan

När du skickar in ansökan får den en tidsstämpel. Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket, enligt först-till-kvarn-principen. Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan uppfyller kraven för stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten behöver för att pröva ansökan annars kan den komma att avvisas.

Läs mer om hur vi handlägger och fattar beslut under Ansök
Efter beslut

Ansök om utbetalning och rapportera

Efter att du fått beslut om beviljat stöd kan du ansöka om utbetalning. Du kan ansöka om utbetalning när du har upparbetade kostnader. Läs mer om vilka frågor vi ställer i ansökan om utbetalning och vilka underlag du behöver förbereda för att bifoga till din ansökan.

Information om utbetalning