Vad gäller för dig som beviljats stöd tidigare år?

Du som har fått stöd beviljat behöver följa de allmänna villkor och krav i utlysningen som gäller för den ansökningsomgång du beviljades stöd i. På den här sidan hittar du allmänna villkor och utlysningar för tidigare års ansökningsomgångar.

Handboken för produktionsstöd för audiovisuella verk gäller i huvudsak i sin helhet för samtliga ansökningsomgångar. Vissa detaljer kan dock ha förändrats och du hittar i så fall information om vad som gäller för den ansökningsomgång du beviljades stöd i här.

Du kan se vilket år och i vilken utlysning du beviljats stöd i ditt beslut om stöd.

Vad gäller för dig som beviljats stöd tidigare år?