Blanketter och mallar för EU-projekt 2014-2020

För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska ni använda e-tjänsten Min ansökan.

Blanketter och mallar för att rapportera

Bilagor till ansökan om utbetalning:

Bredbandsprojekt

Finansieringsinstrument

Ramprojekt

Dispositionsprojekt

Checklistan för dipositionsprojekt får du från din handläggare.

Ansöka om förskott

Intyg om försumbart stöd

Intäktsdeklaration efter projektavslut

Använd intäktsdeklarationen om du genomförde ett projekt under programperioden 2007-2013 och projektet ska deklarera intäkter efter projektavslutet.

Rapportera om indikatorer

Rapportera ändringar

Utvärdering av projekt - slutrapport