Genomföra och rapportera

Avsnittet genomföra och rapportera innehåller sådant ni förbinder er till när ni får stöd, och som ni därför måste veta när projektet börjar. Det innehåller också information om hur, när och vad ni ska rapportera till Tillväxtverket för att visa hur ni använder ert stöd.

 • Så läser ni beslutet om EU-stöd

  När ni har beviljats stöd för ert projekt kommer ni att få ett beslut skickat till er. Ni ska genomföra projektet enligt det innehåll, syfte och mål som anges i beslutet.

 • Det ska ni göra när projektet har beviljats EU-stöd

  Beslutet om stöd ställer upp ramar för projektet som alla inblandade bör känna till väl. Det är viktigt att projektmedarbetare, styrgrupp, referensgrupp, samverkansparter med flera har samma bild av projektet redan från början.

 • Krav att följa när projektet beviljats EU-stöd

  När ni har beviljats EU-stöd förbinder ni er till att följa ett antal regler. Detta avsnitt innehåller de formella krav som ställs på er som stödmottagare när ni ska genomföra ert projekt.

 • Så får ni det stöd ni har beviljats

  Ni ansöker om utbetalning i elektroniska tjänsten Min ansökan för att få ut det stöd ni har beviljats. Här läser ni om de krav som ställs på hur ni ansöker.

 • Revision och kontroll av projekt

  Ni som stödmottagare ska hantera projektets dokumentation öppet och vara förberedda på att ert projekt kommer att granskas.