Avsluta

Under det här avsnittet finns information som vägledning för hur ni avslutar ett EU-projekt, under programperioden 2014-2020.