Avsluta

Under det här avsnittet finns information som vägledning för hur ni avslutar ett EU-projekt, under programperioden 2014-2020.

  • Krav att följa efter projektets slut

    Efter ni avslutat ert projekt finns det några krav ni behöver följa. Dokumenterings- och arkiveringskraven gäller för alla projekt. Om ni berörs av kraven kring information och hur länge investeringar ska finnas kvar beror på vilken typ av projekt ni haft.