Version 5.3

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 5.3.

Tabell över uppdateringar i version 5.3

Uppdateringar i version 5.3

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Dokumentera projektet och arkivera handlingarna

Förtydligande av kraven på arkivering av handlingar, grundregeln är fyra år men upp till tio år om statsstöd betalas ut.

Följ reglerna för kostnader - Personal


Förtydligande av att intyg av andelen arbetstid i projektet ska upprättas senast i samband med ansökan om utbetalning.

Följ reglerna för kostnader - Bidrag i annat än pengar


Under rubrikerna Offentligt bidrag i annat än pengar och Privat bidrag i annat än pengar har förtydligats att det är företrädare för medfinansiären som ska skriva under sammanställningen för bidrag i annat än pengar.

Följ reglerna för kostnader - Grundläggande krav


Förtydligande av att finansiering ska särredovisas även i de fall då förenklade redovisningsalternativ används.

Följ reglerna för kostnader - Schablonkostnader


Förtydligande av att tillägg för semesterlön ingår i schablonen för lönebikostnader.

Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning


Förtydligande vad som gäller vid slutredovisning för förstudier med redovisningsalternativet klumpsumma.

Ni ska ha god likviditet


Förtydling av underlag som i vissa fall krävs för bedömning av förskottsansökan.

Viktiga datum


Sista datum för att genomföra projekt har förlängts, förlängningen gäller bara för projekt inom Nationella Regionalfondsprogrammets insatsområde för React-EU.

Gränsöverskridande samarbete


Informationen har arbetats om med syfte att tydliggöra informationen för sökande.

Redovisningsalternativ


Förtydligande av att projekt, som ansöker om att använda enhetskostnad, inte kan ha en genomsnittslön i projektet som är lägre än den lönenivå som enhetskostnaden motsvarar.