Version 4.7

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.7.

Uppdateringar i version 4.7

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Viktiga datum

Sista datum för Tillväxtverket att bevilja medel till nya projekt och sista datum som ett projekt kan pågå till har flyttats fram. Datumen gäller projekt inom programperioden 2014-2020.