Version 4.1

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.1.

Uppdateringar

Uppdateringar i version 4.1

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Informationsansvar

Förtydligande av punkt 6.

Uppföljning, utvärdering och lärande

Hänvisning till mallar har lagts till.

Förbered för slutredovisning

Information kring projektutvärderarnas slutrapporter har lagts till.

Stödberättigande kostnader

Förenklad hantering av löneväxlade lönebelopp

Principer för projekturval

Förtydligande av var programdokumenten finns att hitta.

Från idé till ansökan i 12 steg

Ett avsnitt om budget har lagts till.

Ansöka om utbetalning

Förtydligande av texten, Tillväxtverket kan meddela att mindre andel underlag ska lämnas in även inför första ansökan om utbetalning.

Finansiering av projekt

Tillägg av exempel för att förtydliga skillnaden mellan aktivt och passivt deltagande vid bidrag i annat än pengar.

Ansöka om utbetalning

Ändring på grund av att e-legitimation inte kan användas vid ansökan om utbetalning.

EU:s strategi för Östersjöregionen

Hela avsnittet har uppdaterats.

Särskilda projekttyper och aktiviteter

Avsnittet om Transnationellt samarbete har förtydligats genomgående.

Att skriva en ansökan

Anvisningar till ansökans punkt 4.4, "EU:s strategi för Östersjöregionen", har förtydligats.

Att ansöka om EU-stöd

Nytt avsnitt som beskriver hur man gör ansökan om man vill ansökan om en transnationell komponent eller ett Östersjöstrategiprojekt

Version 4.1 i pdf-format

Ladda ner version 4.1 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.