Version 5.6

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 5.6.

 Tabell över uppdateringar i version 5.6

Uppdateringar i version 5.6

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Följ reglerna för kostnader


För att en kostnad ska vara stödberättigande får stödmottagaren inte ha tagit emot stöd från någon annan för samma kostnad. Detta gäller därmed även stöd för kostnader i samband med Covid-19. Handbokstexten har förtydligats med exempel och extra information kopplat till stöd som kan förekomma i samband med covid-19 så som korttidsstöd och ersättning för sjuklön.

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

För att en kostnad ska vara stödberättigande får stödmottagaren inte ha tagit emot stöd från någon annan för samma kostnad. Detta gäller därmed även stöd för kostnader i samband med Covid-19. Handbokstexten har förtydligats med exempel och extra information kopplat till stöd som kan förekomma i samband med covid-19 så som korttidsstöd och ersättning för sjuklön.

Version 5.6 i pdf-format