Version 3.5

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.5.

Tabell över uppdateringar i version 3.5

Tabell över uppdateringar i version 3.5

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Ramprojekt avsnittet Att genomföra

Texten är förtydligad

Ramprojekt avsnittet Planera

Texten är förtydligad

Stödberättigande kostnader - Personal

Texten är förtydligad

Upphandlingsbelopp

Uppdaterat belopp för direktupphandling från 1 januari 2016

Offentliga bidrag i annat än pengar

Krav som ställs på tidredovisning är förtyligat

Privata bidrag i annat än pengar

Krav som ställs på tidredovisning är förtyligat

Så länge kan ett projekt pågå

Längd på perioden för avslutsarbete är förtydligad

Ekonomisk redovisning

Hur underlag ska skickas är förtydligat

Lägesrapport

Texten är uppdaterad utifrån att indikatordelen av lägesrapporteringen nu ska lämnas i Min ansökan

Logotyp

Text om minsta storlek för logotyp är förtydligad

Budget

Texten är förtydligad

Samverkansprojekt (avsnittet Planera)

Exempel på punkter i rutin för redovisning är tillagda på sidan

Samverkansprojekt (avsnittet Genomföra)

Texten är förtydligad

Efter att ni skickat er ansökan

Texten om processen för prioritering och beslut för Nationella regionalfondsprogrammet är förtydligad

Specifikation av kostnader och intäkter

Texten är förtydligad

Ansökan om förskott

Texten är förtydligad

Medfinansiering

Krav på medfinansiering jämfört med intäkter är förtydligat

4.1 Bakgrund och omvärld

Punkt om horisiontella kriterier är tillagd

Förstudier

Punkt om horisiontella kriterier är tillagdVersion 3.5 i pdf-format

Ladda ner version 3.5 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.