Version 4.4

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.4.


Uppdateringar i version 4.4

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning

Avsnittet har förtydligat med att den fördjupade lägesrapporten ska lämnas in i samband med den ansökan om utbetalning som sträcker sig till sista december om inte annat framgår enligt beslut om stöd.

Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning

Min ansökans funktionalitet vid inläsning av transaktioner har förbättrats. Avsnittet har uppdaterats utifrån förändringarna i Min ansökan.

Det här kan ni få stöd för

Kravet på att tidredovisning, när bidrag i annat än pengar består av arbete, ska visa 100 % av den anställdes arbetstid har tagits bort.

Det här kan ni få stöd för

Kravet på att intyg om projektarbete måste vara upprättat innan den anställde påbörjar arbetet har tagtis bort.

Följ EU:s regler för statsstöd

Avsnittet har utökats med en del som mer utförligt beskriver vad statsstöd är.

Så fyller ni i ansökan om stöd

Avsnittet har förtydligats

Särskilda krav för vissa typer av projekt

Ny typ av projektmodell, så kallad företagsstödjande projekt, för vissa projekt som gäller forskning, teknisk utveckling och innovation.

Version 4.4 i pdf-format

Ladda ner version 4.4 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.