Version 4.2

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.2.

De huvudsakliga ändringarna:

Strukturen är omarbetad

Strukturen är omarbetad för att vara lättare att navigera i, genom en tydligare innehållsstruktur och med mer informativa menyrubriker. En struktur som är bättre anpassad för er som mottagare.

Innehållsstrukturen utgår från vad användarna behöver veta och framförallt göra, snarare än från olika teman och ämneskategorier. För att passa den nya strukturen har även vissa delar av innehållet arbetats om.

Dessa ändringar och annan sökoptimering av sidorna ska göra det lättare för er som mottagare att hitta rätt innehåll då ni söker, både på webbplatsen och via sökmotor.

Upphandlingsavsnitten, där innehållet rör samverkansprojekt, har uppdaterats

Uppdateringen har gjorts med anledning av att kravet, på att upphandlingsreglerna (LOU/LUF/LUK) alltid ska gälla för alla parter i ett samverkansprojekt i det fallet att det finns en upphandlande part inom projektet, har lättats upp.

Version 4.2 i pdf-format

Ladda ner version 4.2 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.