Version 4.0

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.0.

Uppdateringar

Uppdateringar i version 4.0

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Stödberättigande kostnader

Förtydligande av vilka kostnader som avses med deltagande under punkten "projektpersonalens deltagande i informationsmöten, planeringskonferenser, kick-off, grupputveckling och liknande aktiviteter"

Offentlig upphandling och andra köp

Avsnittet uppdaterat utifrån ny upphandlingslagstiftning