Version 3.9

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.9.

Uppdateringar i version 3.9


Länk till uppdaterad sidaTyp av uppdatering


Stödberättigande kostnader

Förtydligande av avsnittet om direkta kostnader.

Innan ni skickar er ansökan

Missivet kan skickas in elektroniskt med e-post.

Ansöka om utbetalning

Missivet kan skickas in elektroniskt med e-post.

Efter att ni skickat er ansökan

Språkförbättring

Projektstart före ansökan om stöd

Språkförbättring

Från idé till ansökan i 12 steg

Ny hänvisning till riktlinjen för att mäta och följa upp indikatorer.

Att skriva en ansökan

Ny hänvisning till riktlinjen för att mäta och följa upp indikatorer.

Ansöka om utbetalning

Ny hänvisning till riktlinjen för att mäta och följa upp indikatorer.

Så läser ni beslutet om stöd

Språkförbättring

Särskilda projekttyper och aktiviteter

Språkförbättring

Särskilda projekttyper och aktiviteter

Ny hänvisning till den aktuella sidan.

Särskilda projekttyper och aktiviteter

Språkförbättring samt ny text som gäller det nationella regionalfondsprogrammet.

Att skriva en ansökan

Språkförbättring

Att ansökan om stöd

Språkförbättring

Från idé till ansökan i 12 steg

Förtydligande av texten

Om att ansöka om utbetalning

Förtydligande av hänvisning i texten