Version 4.3

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.3.

Tabell över uppdateringar i version 4.3

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Det här kan ni få stöd för

Avsnittet har skrivits om för att förenkla listan och göra den tydligare

Särskilda krav för vissa typer av projekt


Förtydligande av vilka krav som ställs på en förstudie

Framtida netto­inkomster minskar stödet

Avsnittet har tidigare funnit med men fallit bort i samband med den strukturförändring som gjordes på webbplatsen inför föregående version.

Krav på projektet

Texten är uppdaterat med information om kravet gällande framtida nettoinkomster.

Så fyller ni i ansökan om stöd

Förtydligande av att sökande själv inte kan bidra i annat än pengar.

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

Beloppen för direktupphandling har uppdaterats. Ett förtydligande av avsnittet under rubriken direktupphandling, belopp som ska räknas samman.

Dokumentera projektet och arkivera handlingarna

Avsnittet uppdaterat utifrån att dokument ska sparas i fyra år.