Version 5.4

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 5.4.

Tabell över uppdateringar i version 5.4

Uppdateringar i version 5.4

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Särskilda projekttyper - Dispositionsprojekt

Här beskriver vi de krav som vi ställer på regioner vid genomförande av ett så kallat dispositionsprojekt. Regioner har kunnat söka och bli beviljade dispositionsprojekt, en projektmodell där regioner regionalt disponerar hanteringen av medel från React-EU, medel som ska användas till affärsutvecklingscheckar till enskilda företag i regionen.