Version 4.5

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.5.

Uppdateringar i version 4.5

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Hållbarhets­aspekter

Begreppet hållbarhetsaspekter ersätter det tidigare använda begreppet horisontella kriterier. Avsnittet som handlar om hållbarhetsaspeterna har genomgående uppdaterats. Den guide för arbetet med hållbarhetsaspekterna, som tidigare fanns separat publicerad, har integrerats i informationen.

Bidrag i annat än pengar

Kravet på individuella tidrapporter har tagits bort för bidrag i annat än pengar i form av arbetad tid. Endast sammanställningsbilagan för bidrag i annat än pengar behöver skickas in i samband med Ansökan om utbetalning.

Så får ni det stöd ni beviljats

Kravet på att en ansökan om utbetalning inte får gå över ett årsskifte har tagits bort.

Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning

Avsnittet har förtydligat med att den fördjupade lägesrapporten ska lämnas in i samband med den ansökan om utbetalning som sträcker sig över sista december om inte annat framgår enligt beslut om stöd.

Version 4.5 i pdf-format

Ladda ner version 4.5 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.