Version 5.2

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 5.2.

Tabell över uppdateringar i version 5.2

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Särskilda genom­förande­krav för vissa typer av projekt

Ändring av stavfel - meningsuppbyggnad. Borttagande av texten "Observera att kostnaderna för personal och indirekta kostnader sak redovisas enligt Svenska ESF rådets bestämmelser. Detta framgår i ert beslut om stöd"

Följ reglerna för konstnader

Förtydligande avseende Krav på tidredovisning, stödmottagaren ska bifoga en sammanställningsbilaga över de personer som bidrar med arbetstid. Förtydligande gjorda under rubrikerna Offentliga bidrag i annat än pengar och Privat bidrag i annat än pengar

Vilket redovisnings­alternativ ska projektet använda?

En textruta med kortversionen av de förenklade redovisningsalternativen på en färgad bakgrundsplatta.

Version 5.2 i pdf-format

Ladda ner version 5.2 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.