Version 4.6

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 4.6.

Uppdateringar i version 4.6

Länk till uppdaterad sida

Typ av uppdatering

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

Uppdatering av text och struktur, ingen ändring i sak.

Särskilda krav för vissa typer av projekt

Kravet på att kostnader för socialfondsinsatser ska budgeteras enligt ESF-rådets regler för kostnader har genom förordningsändring tagits bort. Texten har anpassats efter detta.

Informera om ändringar i projektet

Texten om vad en väsentlig ändring i budget är har förtydligats.

Följ reglerna för kostnader

Texten har förtydligats gällande kraven på verifiering av bidrag i annat än pengar.

Version 4.6 i pdf-format

Ladda ner version 4.6 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.