Så går det till

En överblick över ansökningsprocessen.

Förloppet i en EU-ansökan

Vad krävs?

Vem kan söka EU-stöd, och för vad?

Stöd för EU-projekt offentliggörs genom utlysningar, dessa publiceras löpande. Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och god likviditet. Sen tillkommer andra krav som beror på den aktuella utlysningen.

Se krav på er som ansöker

Starta processen

Så går det till att ansöka och genomföra ett EU-projekt.

Planera

Planera projektet

För att öka möjligheterna att få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl. Ni ökar era chanser till stöd om ni planerar ert projekt i linje med EU:s och Tillväxtverkets principer och kriterier.

Så planerar ni projektet

Ansök i samband med en utlysning

Stöd för EU-projekt offentliggörs genom utlysningar, sådana kommer att öppna löpande under hela programperioden. När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Så ansöker ni

Så bedömer och fattar vi beslut om er ansökan

När ni har skickat in er projektansökan kontrollerar Tillväxtverket först om projektet uppfyller krav och kriterier för att få stöd. Om projektet kan få stöd går det vidare till en prioritering. Efter genomförd prioritering får Tillväxtverket tillbaka er ansökan och fattar därefter ett beslut om stöd alternativt ett beslut om avslag.

Så bedömer och fattar vi beslut om er ansökan
Genomföra

Genomföra och rapportera projektet

Ni förbinder er till att genomföra projektet och rapportera enligt ert beslut om stöd. För att få beviljade medel utbetalda behöver ni ansöka om utbetalning i enlighet med den tidsplan som finns i ert beslut. Här står vad ni måste göra.

Så genomför och rapporterar ni projektet
Avsluta

Det finns krav att följa även när projektet är slut

Efter ni avslutat ert projekt finns det några krav ni behöver följa, som att ni ska spara projektets handlingar i minst sex år efter ni tagit emot er slututbetalning.

Dokumentera projektet och arkivera handlingar