Ansöka

Stöd för EU-projekt offentliggörs genom utlysningar som öppnas löpande under hela programperioden. När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan.

1. Så ansöker ni

Stöd för EU-projekt offentliggörs genom utlysningar som öppnas löpande under hela programperioden. När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Ansök i samband med en utlysning

Hur ansöker vi?

Inloggning

Inskickad ansökan blir allmän handling

2. Så fyller ni i ansökan om stöd

Innan ni fyller i ansökan om stöd för programperioden 2021-2027 är det viktigt att planera och fundera utifrån de frågor och områden som ansökan innehåller. En förutsättning för att kunna söka stöd är att det finns en öppen utlysning.

Konkreta anvisningar till Min ansökan

Obligatoriska bilagor till ansökan

3. Så fyller ni i ansökan om stöd för förstudie

För att fylla i en ansökan om förstudie ska ni använda er av frågorna i Min ansökan. För vissa av frågorna i Min ansökan ska ni svara i enlighet med de särskilda anvisningar som finns i detta avsnitt.

Konkreta anvisningar till Min ansökan

4. Så ansöker ni om förskott i projekt med svag likviditet

Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som uppfyller krav för stödberättigande kostnader. Har en stödmottagare svag likviditet eller annat särskilt skäl kan ansökan om förskottsutbetalning göras.

Att ansöka om förskott

5. Så bedömer och fattar vi beslut om er ansökan

Tillväxtverket handlägger din ansökan

En första bedömning

Kvalitetsbedömning

Överlämning och prioritering

Beslut om EU-stöd