4. Förskott för projekt med svag likviditet

Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som uppfyller krav för stödberättigande kostnader. Har en stödmottagare svag likviditet eller annat särskilt skäl kan ansökan om förskottsutbetalning göras.

Att ansöka om förskott

För att förskott ska beviljas förutsätts att stödmottagaren:

  • har svag likviditet eller annat särskilt skäl
  • inte har skulder hos Skatteverket
  • inte har skulder för indrivning hos Kronofogden

Förskott kan sökas om max hälften av beviljat stöd men med en begränsning på max 400 000 kr för hela projektperioden. Det går inte att ansöka om 400 000 kronor vid projektstart och sedan ytterligare förskott under projektperioden.

En ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje enskilt fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott. I ansökan ska ni ange vilket förskottsbelopp ni ansöker om och motivera varför ni behöver förskottet. Förskottet räknas av i samband med ansökningar om utbetalningar enligt överenskommen avräkningsplan.

För att kunna bedöma era möjligheter att få förskott beviljat kommer Tillväxtverket hämta in uppgifter om ni har skulder hos Skatteverket eller skulder för indrivning hos Kronofogden.

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten kan du kontakta oss som jobbar med Min ansökan. Har ni övriga frågor? Kontakta våra EU-program.

4. Förskott för projekt med svag likviditet