Tillväxtverkets Allmänna villkor

I detta avsnitt finner du de villkor som gäller för beslutade projekt. Vilket års villkor som gäller beror på när ni fick ert beslut om stöd. Villkoren uppdateras årligen.

Tillväxtverkets Allmänna villkor 2024