Version 2.4

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.4.

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.4

Tabell över uppdateringar i version 2.4

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Vägledning för statsstödTydliggörande kring otillåtna branscher i box 9

Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027

Tillägg av följande mallar:

  • Mall för tidredovisning 6 mån
  • Mall Utbildningsmaterial klimatindikatorer
  • Mall Instruktion för slututvärdering
Uppföljning och utvärdering

Byte av namn på sidan till Uppföljning och projektutvärdering

Rapportering av kostnaderTydliggörande kring användning av CSV-fil för fördjupad kostnadsredovisning
Planera er finansieringsbudgetTydliggörande kring värdet av bidrag i annat än pengar.