Version 2.1

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.1.

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.1

Tabell över uppdateringar i version 2.1

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Blanketter och mallar för EU-projekt 20221-2027

Följande mallar har lagts till:

- Beräkningsverktyg för klimatindikatorer

- Mall Intyg om underordnad ekonomisk verksamhet hos forskningsorg (M81) (EU21)

- Mall Intyg om endast icke-ekonomisk verksamhet hos forskningsorg (M82) (EU21)

- Mall Intyg om separerad redovisning forskningsorg (M83) (EU21)

Uppföljning och utvärdering

Tydliggöranden i text.

Vägledning för statsstöd

Korrigering och tydliggörande av information om statsstödsboxarna samt tillägg av box 15: Stöd till nystartade små företag, box 16: stöd till utbildning av anställda samt box 17: Stöd till miljöstudier.

1. Att göra när ni beviljats stöd

Tydliggörande kring vad som händer med bekräftelse av projektpartners åtagande vid ändring i projekt.

Särskilda krav för vissa typer av projekt

Tydliggörande kring förstudier och statsstöd.