Version 2.3

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.3.

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.3

Tabell över uppdateringar i version 2.3

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Kostnader som i vissa fall är stödberättigandeTydliggöranden angående moms

Rapportering av kostnader

Tydliggöranden kring redovisning av klumpsumma

HållbarhetsanalysTydliggöranden kring krav på hållbarhetsanalys
Rapportera ert projektFörtydligande beskrivningar av hur förstudier ska rapporteras
Planera er kostnadsbudgetTydliggörande kring vad schablonen på upp till 40 procent täcker
Informera och sprid kunskap om EU-finansieringenMindre förtydliganden i text

Uppföljning och utvärdering

Förtydligande kring vilka projekt som vanligtvis undantas utvärderingsreglerna

Lev upp till EU-stadgan

Utvecklad text om EU-stadgan och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning