Version 2.0

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.0.

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.0

Tabell över uppdateringar i version 2.0

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Genomföra och rapportera

Nypublicering av handboksavsnittet Genomföra och rapportera med information om hur ni förbereder er projektstart, vad som gäller under genomförandet samt hur ni rapporterar ert projekt.

1. Att göra när ni beviljats stöd

Information om vad projekt ska göra när de beviljats stöd

2. Rapportera ert projekt

Information om hur projekt rapporterar och ansöker om utbetalning.

Rapportering av kostnader

Fördjupad information om hur kostnader ska rapporteras.

3. Vad händer när ni rapporterat?

Information om vad som händer när ansökan om utbetalning har skickats in till Tillväxtverket.

4. Revision och kontroll av projekt

Information om revision och kontroll av projekt.

Planera er kostnadsbudget

Tydliggöranden i text kring schablonen 40 procent samt när klumpsumma kan användas. Ny information om klumpsumma för projektet med ett tydligt mätbart mål.

Grundläggande krav för stödberättigande kostnader

Tydliggörande kring att extern kontakt medfinansiering alltid ska vara särredovisad i bokföringen.

Kostnader som är stödberättigande i alla typer av projekt

Tydliggörande kring projektintäkter i projekt med faktiska kostnader samt att personalkostnader rapporteras direkt genom Min ansökan och inte genom en separat sammanställning.

Kostnadsslag som enbart gäller projekt som redovisar faktiska kostnader för inköp

Omformulering i tydliggörande syfte av informationen om lokaler.

Kostnader som i vissa fall är stödberättigande

Borttagning av information kring Gåvor, eftersom specialreglerna kring gåvor är borttagna i programperioden 2021-2027.