Version 1.0

Den första versionen av Handbok för EU-projekt 2021-2027 publicerades 1 juni 2022.

Ladda ner version 1.0 av handboken EU-projekt 2021-2027.