Version 2.2

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.2.

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.2

Tabell över uppdateringar i version 2.2

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Särskilda krav på vissa typer av projektFörtydliganden gällande projekt med insatser av strategisk betydelse samt för bredbandsprojekt.
Kostnader som är stödberättigande för alla typer av projektFörtydliganden kring den automatiska uppräkningen av lön samt semesterlön.
Kostnadsslag som enbart gäller projekt som redovisar faktiska kostnader för inköpFörtydligganden kring internfakturering.
Kostnader som i vissa fall är stödberättigandeFörtydligganden kring moms.
Rapportering av kostnaderTillägg kring när frånvarotid är stödberättigande.
Så fyller ni i ansökan om stöd - förstudieÄndringar i enlighet med förändringar i Min ansökan.
Grundläggande krav för stödberättigande kostnaderTydliggörande vad som gäller kring särredovisning av extern kontakt medfinansiering.