Version 1.3

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 1.3.

Tabell över uppdateringar i version 1.3

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 1.3

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Allmänna vilkor - flera projektpartner

Uppdatering till 2023 års villkor

Allmänna villkor - en part

Uppdatering till 2023 års villkor

Allmänna villkor - ramprojekt

Publicering av allmänna villkor för ramprojekt

Så här fyller ni i ansökan om stöd

Redaktionella ändringar och tydliggöranden för budgetdelarna, samt tydliggöranden kring aktiviteter

Planera er budget

Förtydliganden kring budgetalternativ

Särskilda krav för vissa typer av projekt

Ramprojekt: Uppdatering utifrån de allmänna villkoren

Vägledning för statsstöd

Uppdatering av informationen kring box 1, Stöd till företag genom ramprojekt

Kostnader som är stödberättigande för alla typer av projekt

Förtydliganden kring tidredovisning, schablon för lönebikostnader inklusive projektexempel och projekt som använder schablon på upp till 40 %

Version 1.3 i pdf-format

Ladda ner version 1.3 av handboken EU-projekt 2021-2027