3. Planera er budget

I planeringsfasen inför ansökan om stöd ska ni göra en detaljerad planeringsbudget. Planeringsbudgeten ligger till grund för vilket belopp ni kan ansöka om EU-stöd för.

Planera er kostnadsbudget

Projektets budget ska baseras på de kostnader och intäkter som uppstår vid genomförande av arbetspaket och aktiviteter.

En bra budget förutsätter därför väl genomtänkta och beskrivna arbetspaket och aktiviteter. Involvera gärna en ekonom i projektets budgetarbete på ett tidigt stadium. Budgeten ska läggas upp enligt ett av tre möjliga alternativ. När ni har gjort er kostnadsbudget ska ni även planera er finansieringsbudget.

Planera er finansieringsbudget

Ett projekt kan inte få hela sin finansiering från ett EU-program. För att ert projekt ska kunna beviljas EU-medel krävs det en viss andel nationell medfinansiering.

Det här kan ni få stöd för

Se vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt. Ni behöver följa Tillväxtverkets grundläggande krav på kostnader för att de ska vara stödberättigande. Avsnittet ger också exempel på kostnader som inte är stödberättigande.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program.