1. Testa er projektidé

Oavsett inriktning och storlek har alla projekt något gemensamt: Alla börjar med en idé om att åstadkomma en förändring. Det kan vara något som saknas helt, ett problem som behöver lösas eller något som behöver utvecklas. Att testa sin idé är första steget när du ska planera en ansökan!

Beskriv er projektidé

Tillväxtverket har tagit fram en mall som ni ska använda för att kort beskriva er projektidé. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett möte med handläggare, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i Min ansökan om ni bestämmer er för att söka medel ur regionala utvecklingsfonden. Om ni inte har svar på någon fråga så lämnar ni fältet tomt.

Med utgångspunkt i era svar kommer en av Tillväxtverkets handläggare kunna ge er en första återkoppling på er idé och den information som ni behöver för att ta er idé vidare till en inskickad ansökan. Tillväxtverkts återkoppling på en tidig projektidé är inte det samma som att få ett förhandsbesked om stöd.

Innan ni börjar:

  • Läs igenom den utlysning som ni planerar söka stöd inom och i förekommande fall information om statsstöd.
  • Läs igenom avsnittet Planera med tillhörande undersidor i EU-handboken, där ni bland annat hittar information om hållbarhet och förändringsteori.
  • Ta en första kontakt med kontaktperson för Regionalt utvecklingsansvarig i er region för att stämma av projektidén

Fyll i mallen och skicka med e-post till det programmet ni avser att söka från. Ni hittar kontaktuppgifter under våra EU-program och mall för beskrivning av tidig projektidé under Blanketter och mallar.