Version 2.5

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.5.

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 2.5

Tabell över uppdateringar i version 2.5

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Vägledning för statsstödTydliggörande kring övergripande projektsamordning i samtliga boxar samt uppdatering av tröskelvärden i enlighet med nya konsoliderade allmänna gruppundantaget.

Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027

Tillägg av följande mallar:

  • Mall Stöd till forskning och utveckling samarbete som inte gynnar företag, box 6 (M75) (EU21)
  • Mall Stöd till forskning och utveckling som gynnar företag, box 5 (M74) (EU21)
  • Mall Beräkningsverktyg för klimatindikatorer - egenproducerad energi (M32) (EU21)
  • Mall Beräkningsverktyg för klimatindikatorer - primärenergi och växthusgasutsläpp (M35) (EU21)