Version 1.4

Här kan du läsa om de uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 1.4.

Uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2021-2027 i version 1.4

Tabell över uppdateringar i version 1.4

Länk till sida

Beskrivning av ändring

Planera er kostnadsbudget

Tydliggörande kring att det i dagsläget bara är aktuellt med klumpsumma för förstudier, inte för andra projekt. Borttag av information kring klumpsumma för andra projekt än förstudier.

Vägledning för statsstöd

Tydliggörande kring allmänna förutsättningar i box tre.

3. Så fyller ni i ansökan om stöd - förstudie

Synkat ändringar med uppdateringar som gjorts i Min ansökan samt tydliggörande kring att sökande i ansökan ska formulera frågeställningar som förstudien ska besvara.

2. Så fyller ni i ansökan om stöd

Synkat ändringar med uppdateringar som gjorts i Min ansökan.

Förändringsteori i projektet

Uppdatering med information om resultatkedjor och vilka resultatkedjor som regionalfondsprogrammen investerar i.

Planera er kostnadsbudget

Tydliggörande att projektintäkter inte ska finnas i budgeten för projekt som använder schablon på upp till 40 procent.

3. Rapportera

Uppdaterad med information om användning av mallar för rapportering samt hantering av försumbart stöd/deminimis.

Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027

Nya mallar för att rapportera publicerade.