Planerad finansiering i Skåne-Blekinge

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Skåne-Blekinge.

Plan för utlysningar 2023

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

Januari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.1 Främja energieffektivitet
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysning öppen 19 januari – 16 mars. Samtliga utlysningar är öppna för förstudier. Beslut förväntas fattas juni 2023. Budget är inte beslutad än.

Augusti

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.1 Främja energieffektivitet
2.2 Främja förnybar energi
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Utlysning öppen v.32- 37. Samtliga utlysningar är öppna för förstudier. Beslut förväntas fattas december 2023. Budget är inte beslutad än.

Oktober

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

Samtliga utlysningar är öppen för förstudier. Budget är inte beslutad än. Utlysningen planeras vara öppen v.40-50. Beslut förväntas fattas våren 2024. Vi planerar att fortsatt öppna alla specifika mål om det finns kvar en budget för varje mål. Det kan förekomma riktade utlysningar.

Vill du ha mer information?

För mer information om mål och inriktningar hänvisar vi till vårt programdokument och informationen på vår programsida.

Kontakt

skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Kontakta en handläggare direkt:

Malin Hassler
Sally Grahn
Hannes Wigerfelt

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Johanna Wahn

Programansvarig

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se