Planerad finansiering i Skåne-Blekinge

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Skåne-Blekinge.

Plan för utlysningar 2023

och start av 2024

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

November

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation. Utlysningen fokuserar på infrastruktur för forskning såsom testbäddar och demonstrationsmiljöer.
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Utlysningen fokuserar på ramprojekt där organisationer med egen stödordning kan söka finansiering för direkta stöd till företag.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering. Utlysningen inriktar sig på projekt med direkta stöd till företag.
2.1 Främja energieffektivitet. Hela målet är öppet.
2.2 Främja förnybar energi. Hela målet är öppet.
2.6 Främja cirkulär ekonomi. Hela målet är öppet.

Utlysningar publiceras som kommande den 3 oktober. I utlysningstext framgår vilka mål som är öppna för förstudier samt genomförandeprojekt. Utlysningen är öppen i Min Ansökan 21 november-12 december. Beslut förväntas fattas våren 2024. Uppskattad budget är 40 miljoner. Observera att budget är preliminär och kan komma att ändras.

2024

Februari

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation. Förslag på inriktning: Ramprojekt. Infrastruktur för forskning. Företag som samarbetar i gemensamma forskningsprojekt med forskningsorganisationer.
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Förslag på inriktning: Ramprojekt. Stöd till företag som utvecklar och inför produkt/processinnovationer. Jämställdhetsinriktat projekt.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering. Förslag på inriktning: Direkta stöd till företag. Jämställdhetsinriktat projekt.
2.1 Främja energieffektivitet. Hela målet är öppet.
2.2 Främja förnybar energi. Förslag på inriktning: Direkta stöd till företag.
2.6 Främja cirkulär ekonomi. Hela målet är öppet.

Observera att inriktningarna kan komma att ändras. Samtliga utlysningar föreslås vara öppna för förstudier och genomförandeprojekt. Utlysningen är öppen i Min Ansökan 20 februari - 19 mars. Utlysningstext publiceras tidigare. Beslut förväntas fattas sommar 2024. Uppskattad budget är 40 miljoner. Observera att budget är preliminär och kan komma att ändras.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Johanna Wahn

Programansvarig

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se