Planerad finansiering i Skåne-Blekinge

Planerade erbjudanden om finansiering från Regionalfonden i Skåne-Blekinge.

Plan för utlysningar

Planen är preliminär och kan komma att ändras utifrån regionala behov och förutsättningar. Den uppdateras tre gånger om året. Målet med utlysningarna är att finansiera projekt som skapar förändrade beteenden och förmågor hos små och medelstora företag.

2023

November

Vi har stängt följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation. Utlysningen fokuserar på infrastruktur för forskning såsom testbäddar och demonstrationsmiljöer.
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Utlysningen fokuserar på ramprojekt där organisationer med egen stödordning kan söka finansiering för direkta stöd till företag.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering. Utlysningen inriktar sig på projekt med direkta stöd till företag.
2.1 Främja energieffektivitet. Hela målet är öppet.
2.2 Främja förnybar energi. Hela målet är öppet.
2.6 Främja cirkulär ekonomi. Hela målet är öppet.

Aktörer som kan söka: Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

I utlysningstext framgår vilka mål som är öppna för förstudier samt genomförandeprojekt. Utlysningen är öppen i Min Ansökan 21 november-12 december. Prioritering av strukturfondspartnerskapet sker 12 april. Beslut förväntas fattas i april 2024. Uppskattad budget är 57,7 miljoner för alla utlysningsomgångar 2024. Observera att budget är preliminär och kan komma att ändras.
*observera texten är uppdaterad 2023-12-21 med ny budget samt datum för prioritering*

2024

Februari

Vi har stängt följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation. Förslag på inriktning: Ramprojekt. Infrastruktur för forskning. Företag som samarbetar i gemensamma forskningsprojekt med forskningsorganisationer. Stöd till företag i innovationsprocesser. Livsmedel.
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Förslag på inriktning: Ramprojekt. Stöd till företag som utvecklar och inför produkt/processinnovationer. Jämställdhetsinriktat projekt.
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering. Förslag på inriktning: Direkta stöd till företag. Främja entreprenörskap. Tillgängliggöra och utveckla utbildningar inom styrkeområden. Jämställdhetsinriktat projekt. Livsmedel.
2.1 Främja energieffektivitet. Hela målet är öppet.
2.2 Främja förnybar energi. Hela målet är öppet.
2.6 Främja cirkulär ekonomi. Hela målet är öppet.

Aktörer som kan söka: Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Samtliga utlysningar är öppna för förstudier och genomförandeprojekt. Utlysningen är öppen i Min Ansökan 13 februari - 19 mars. Prioritering av strukturfondspartnerskapet sker 14 juni. Beslut förväntas fattas under juni. Uppskattad budget är 57,7 miljoner för alla utlysningsomgångar 2024. Observera att budget är preliminär och kan komma att ändras.
*observera texten är uppdaterad 2023-12-21 med ny budget samt datum för prioritering*

Juni

Vi planerar att öppna följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation- bred utlysning
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft- bred utlysning
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering- bred utlysning
2.1 Främja energieffektivitet- bred utlysning
2.2 Främja förnybar energi- bred utlysning
2.6 Främja cirkulär ekonomi- bred utlysning

Aktörer som kan söka: Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Utlysningstext publiceras preliminärt 25 april. Utlysningen beräknas öppna 12 augusti och stänga 13 september. Beslut förväntas fattas december 2024- januari 2025. Preliminär budget för beslutsomgången är 40 miljoner.

Mer om program och utlysningar

Kontakt

skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Johanna Wahn

Programansvarig

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se