Företagsstöd

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

 • Affärsutvecklingscheckar

  Affärsutvecklingscheckar är vår finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

 • Audiovisuella verk

  Stödet gäller produktion av audiovisuella verk vilket innefattar spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används. Stödet kan endast sökas av företag.

 • Korttidsarbete

  Korttidsarbete var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

 • Regionalt investeringsstöd

  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

 • Riskkapital

  Tillväxtverket tillhandahåller riskkapital genom tre fondsatsningar: Almi Invest, Almi Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative.

 • Stöd för serviceutveckling

  För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och drivmedelstationer i landsbygder.

 • Transportbidrag till norra Sverige

  Transportbidraget vänder sig till företag inom tillverkningsindustrin i Sveriges fyra nordligaste län Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland. Bidraget ska lindra de nackdelar företagen har på grund av långa avstånd.