Företagsstöd

Du som vill starta företag eller utveckla ditt företag kan söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

 • Affärsutvecklingscheckar

  Affärsutvecklingscheckar är för små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

 • Audiovisuella verk

  Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige.

 • Korttidsarbete

  Korttidsarbete var ett av de största krisstöden under corona-pandemin och innebar att arbetsgivare kunde få stöd för kostnader för anställdas minskade arbetstid.

 • Regionalt investeringsstöd

  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

 • Riskkapital

  Riskkapital innebär ett tillskott av ägarkapital genom att nya ägare köper aktier i ditt aktiebolag. Tillväxtverket tillhandahåller riskvillig finansiering till företag genom fondsatsningar.

 • Stöd för serviceutveckling

  För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och drivmedelstationer i landsbygder.

 • Transportbidrag

  Transportbidrag kan sökas av företag som förädlar produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Bidraget ska lindra de nackdelar företagen har på grund av långa avstånd.