Transportbidrag

Transportbidrag kan sökas av företag som förädlar produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Bidraget ska lindra de nackdelar företagen har på grund av långa avstånd.

Varför finansierar Tillväxtverket transporter i norra Sverige?

Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar, och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.

Tillväxtverket har fått två regeringsuppdrag som gäller transportbidraget.

  1. Ett uppdrag handlar om att Tillväxtverket ska föreslå en minskning av bidragsnivåerna för uttransporter för transportbidrag för att driftstödet ska vara i enlighet med EU:s lagstiftning om gruppundantag för statsstödsreglerna (GBER). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 3 maj 2024.
  2. Det andra uppdraget handlar om att göra en översyn av prognosmodellen för att öka utgiftsprognosernas tillförlitlighet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 29 mars 2024 och slutredovisas senast den 3 maj 2024.

Transportbidraget i korthet

  • Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, se utlysningen.
  • Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.
  • Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, se utlysningen.
  • Transporten ska vara längre än 401 km.
  • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Datum för ansökan

Ansökan för transporter utförda 1 januari-30 juni ska vara hos Tillväxtverket senast den 30 september samma år. Ansökan för transporter utförda 1 juli-31 december ska vara hos Tillväxtverket senast 31 mars nästkommande år.

Kontakt

Tillväxtverket
Tingsbacka
938 31 Arjeplog

08-681 91 00
arjeplog@tillvaxtverket.se