Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar eller motsvarade företagsstöd är för små och medelstora företag som vill utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet och vilja att utvecklas.

Affärsutvecklingscheckar har funnits sedan 2015 delfinansierade genom Tillväxtverket.
Från och med 2024 kommer inte denna finansiering via Tillväxtverket att finnas kvar utan kommer att erbjudas direkt via regionerna i form av Företagsstöd. Dock kommer Tillväxtverket fortsatt att erbjuda Automationscheckar.

Information om Automationscheckar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas.

Vad handlar erbjudandet om?

Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

  • Förbereda en investering i automation
  • Förbättra er beställarkompetens av framtidssäkrade automationslösningar
  • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
  • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
  • Vidareutbilda personal för omställning till automation.

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.

Vill du veta mer om automationscheckar?

Kontakta: Björn Langbeck, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ansök om affärsutvecklingscheck

Du ansöker om affärsutvecklingscheck eller motsvarande företagsstöd hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet, se kontaktuppgifter nedan.

Blekinge

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Dalarna

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Gotland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Gävleborg

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Halland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Jämtland - Härjedalen

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Jönköping

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Kalmar

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Kronoberg

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Norrbotten

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Skåne

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Stockholm

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Sörmland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Uppsala

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Värmland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västerbotten

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västernorrland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västmanland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västra Götaland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Örebro

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Östergötland

Regionen har olika stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Kontakt

Tony Meurke

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se