Audiovisuella verk

Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige.

Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige. Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år.

Information om stödet

Hur mycket kan jag få i stöd?

Stöd kan uppgå till 25 procent av stödberättigande kostnader. Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och som avser löner till personer som är skyldiga att betala skatt i Sverige och köp av varor eller tjänster från företag som är skyldiga att betala skatt i Sverige. Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått.

Vem kan söka?

Stöd kan endast sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet. Privatpersoner kan ej söka stödet. Stöd kan sökas av nationella och internationella företag.

För vad kan jag söka?

Stöd kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie, oavsett vilken teknik som används. Stödet avser kostnader för produktion samt postproduktion. Stöd kan inte gå till exempelvis realityserie, musikvideo eller reklamfilm.

Vilka krav gäller?

Följande krav gäller för att en produktion ska vara stödberättigad.

  1. Att produktion av audiovisuella verk är företagets huvudsakliga verksamhet.
  2. Att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige.
  3. Att produktionen inte är påbörjad innan ansökan om stöd skickas in.
  4. Att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.
  5. Att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor.
  6. Att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för.
  7. Att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån Tillväxtverkets definition.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av stödet sker enligt 19 § i förordningen (2022:1386) och presenteras på aggregerad nivå. Den 31 januari varje år ska Tillväxtverket lämna en samlad redovisning och analys till regeringen av de stöd som har sökts och de stöd som betalats ut.

Stängda utlysningar

Utlysning hösten 2023 (2023:3)

Ansökan till produktion för audiovisuella verk hösten 2023 (2023:3) stängde den 18e oktober klockan 10.00. 20 aktörer ansökte om stöd till ett sökbelopp på 198 286 369 kronor.

Utlysning hösten 2023 (2023:2)

Den 18 september öppnade vi för ansökningar, men drabbades då av tekniska och vi avbröt därför utlysningsprocessen. En ny ansökningsomgång öppnar den 17 oktober klockan 10.00 med en budget på 44 miljoner kronor, då kostnader för utveckling samt administration av stödet går på den totala budgeten som är 100 miljoner kronor per år.

Utlysning våren 2023 (2023:1)

Ansökan till produktion för audiovisuella verk våren 2023 (2023:1) stängde den 3 maj klockan 10.00. 33 aktörer ansökte om stöd till ett sökbelopp på 308 571 135 kronor. Sex aktörer beviljades stöd för totalt 50 miljoner kronor.

Utlysning hösten 2022

Vid första ansökningstillfället 2022 inkom 37 ansökningar med ett sammanlagt sökt belopp på över 300 miljoner svenska kronor och 14 ansökningar beviljades stöd.