Audiovisuella verk

Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige.

Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige. Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år.

Information om stödet

Hur mycket kan jag få i stöd?

Stöd kan uppgå till 25 procent av stödberättigande kostnader. Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och som avser löner till personer som är skyldiga att betala skatt i Sverige och köp av varor eller tjänster från företag som är skyldiga att betala skatt i Sverige. Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått.

Vem kan söka?

Stöd kan endast sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet. Privatpersoner kan ej söka stödet. Stöd kan sökas av nationella och internationella företag.

För vad kan jag söka?

Stödet avser kostnader för förproduktion, produktion samt postproduktion. Stöd kan inte gå till exempelvis realityserie, musikvideo eller reklamfilm.

Vilka krav gäller?

Följande krav gäller för att en produktion ska vara stödberättigad.

  1. Att produktion av audiovisuella verk är företagets huvudsakliga verksamhet.
  2. Att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige.
  3. Att produktionen inte är påbörjad innan ansökan om stöd skickas in.
  4. Att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.
  5. Att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor.
  6. Att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för.
  7. Att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån Tillväxtverkets definition.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av stödet sker enligt 19 § i förordningen (2022:1386) och presenteras på aggregerad nivå. Den 31 januari varje år ska Tillväxtverket lämna en samlad redovisning och analys till regeringen av de stöd som har sökts och de stöd som betalats ut.

Stängda utlysningar

Utlysning våren 2024 (2024:1)

Ansökan till produktion för audiovisuella verk våren 2024 (2024:1) stängde den 20e mars klockan 10.00. 27 aktörer ansökte om stöd till ett sökbelopp på 260 522 901 kronor. Fem aktörer beviljades stöd för totalt 50 miljoner kronor.

Beslutslista

Ansökan inskickad

Aktör

Beviljat belopp

2024-03-19 10:00:53:209

Nordic Drama Queens AB

9 000 000 kronor

2024-03-19 10:00:53:209

Harmonica Films AB

16 381 250 kronor

2024-03-19 10:00:58:926

FLX TV AB

9 490 000 kronor

2024-03-19 10:01:06:281

FLX FEATURE AB

5 500 039 kronor

2024-03-19 10:01:07:655

SF Studios Production AB

9 628 711 kronor

Utlysning hösten 2023 (2023:3)

Ansökan till produktion för audiovisuella verk hösten 2023 (2023:3) stängde den 18e oktober klockan 10.00. 20 aktörer ansökte om stöd till ett sökbelopp på 198 286 369 kronor. Fem aktörer beviljades stöd för totalt 44 miljoner kronor.

Beslutslista

Ansökan inskickad

Aktör

Beviljat belopp

2023-10-17 10:00:58:006

SF Studios Production AB

4 500 000 kronor

2023-10-17 10:01:01:549

Harmonica Films AB

20 424 327 kronor

2023-10-17 10:02:03:431

Nordic Drama Queens

10 000 000 kronor

2023-10-17 10:02:25:942

FLX FEATURE AB

6 945 857 kronor

2023-10-17 10:02:54:582

Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB

2 129 816 kronor

Utlysning hösten 2023 (2023:2)

Den 18 september öppnade vi för ansökningar, men fick avbryta utlysningsprocessen på grund av tekniska problem.

Utlysning våren 2023 (2023:1)

Ansökan till produktion för audiovisuella verk våren 2023 (2023:1) stängde den 3 maj klockan 10.00. 33 aktörer ansökte om stöd till ett sökbelopp på 308 571 135 kronor. Sex aktörer beviljades stöd för totalt 50 miljoner kronor.

Beslutslista

Ansökan inskickad

Sökande aktör

Beviljat belopp

2023-05-02 10:03:58

FLX tv AB

16 223 719 kr

2023-05-02 10:04:35

Breidablick Film Produktion AB

3 700 000 kr

2023-05-02 10:04:39

FLX tv AB

12 203 015 kr

2023-05-02 10:04:42

Zentropa Sweden AB

2 799 505 kr

2023-05-02 10:05:05

Nordic Drama Queens AB

10 000 000 kr

2023-05-02 10:05:12

Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB

5 073 761 kr

 

Utlysning hösten 2022 (2022:1)

Vid första ansökningstillfället 2022 inkom 37 ansökningar med ett sammanlagt sökt belopp på över 300 miljoner svenska kronor och 14 ansökningar beviljades stöd.

Beslutslista

Ansökan inskickad

Sökande aktör

Beviljat belopp

2022-11-07 10:10:35

Nexiko Drama AB

12 986 126 kr

2022-11-07 10:11:05

Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB

9 294 334 kr

2022-11-07 10:12:05

Unlimited stories AB

4 450 000 kr

2022-11-07 10:13:13

Viaplay Studios Sweden

5 992 199 kr

2022-11-07 10:13:18

Yellow Bird Sweden AB

8 656 659 kr

2022-11-07 10:13:18

Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB

5 783 001 kr

2022-11-07 10:17:23

Yellowbird Sweden AB

4 413 711 kr

2022-11-07 10:17:23

Jarowskij Sverige AB

6 104 543 kr

2022-11-07 10:20:17

Yellow Bird Sweden AB

2 414 831 kr

2022-11-07 10:20:45

NEVIS PRODUCTIONS AB

10 475 930 kr

2022-11-07 10:22:30

Storyfire AB

1 794 009 kr

2022-11-07 10:22:30

StellaNova Film AB

7 400 000 kr

2022-11-07 10:23:35

B-Reel Films AB

16 512 043 kr

2022-11-07 10:23:53

Strive Stories AB

722 614 kr

Kontakt

avi@tillvaxtverket.se