Riskkapital

Riskkapital innebär ett tillskott av ägarkapital genom att nya ägare köper aktier i ditt aktiebolag. Tillväxtverket tillhandahåller riskvillig finansiering till företag genom fondsatsningar.

Flera personer står på rad och pratar

Sedan 2009 har Tillväxtverket, med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, finansierat riskkapitalfonder i alla Sveriges regioner. Det finns både regionala och nationella riskkapitalfonder. Regionalt riskkapital syftar till att tillgängliggöra finansiering på platser där marknadens finansiering inte är tillräcklig.

Regionalt riskkapital kan sökas av exempelvis tillväxtföretag i glesbygd eller forskningsintensiva företag. Nationellt riskkapital kan komplettera regional finansiering och syftar till att utveckla verksamheter i hela landet, till exempel företag som bidrar till klimatomställningen.

Riskkapital kan sökas av nystartade företag som bidrar till stärkt konkurrenskraft, kommersialisering av innovationer och nya affärsmodeller. Det är sen fondförvaltarna som bestämmer vilka företag som får investeringar från varje fond. Alla investeringar genomförs tillsammans med privata investerare.

Är du intresserad av att söka kapital till ditt företag?

Kontaktuppgifter till våra fondförvaltare hittar du nedan.

Jämtland och Västernorrland

Dalarna, Värmland och Gävleborg

Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Örebro

Halland och Västra Götaland

Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland

Skåne och Blekinge

Nationella fonden