Två män och två kvinnor har en dialog

Riskkapital

Riskkapital är tillskott av ägarkapital genom att nya ägare köper aktier i ditt aktiebolag. Tillväxtverket tillhandahåller riskvillig finansiering till företag genom fondsatsningar.

Sedan 2009 har vi finansierat fonder i alla Sveriges regioner genom bland andra Almi Invest och Almi Invest Green Tech.

Genom att investera i företag i tidig fas vars produkter, tjänster och/eller affärsmodeller bidrar till hållbar utveckling och konkurrenskraftiga företag stärker vi samhället.

Det skapar ett mer motståndskraftigt näringsliv och nya arbetstillfällen inom allas vår gemensamma strävan mot en hållbar framtid.

Fonderna investerar i bolag i tidiga faser, på idéstadiet eller i uppstartfas och som verkar inom exempelvis teknik, livsvetenskap, industri och miljöteknik. Det vill säga företagssektorer som är intressanta även för andra finansiärer som till exempel affärsänglar, eftersom fonderna som regel inte går in själva utan alltid tillsammans med en privat investerare.