Riskkapital

Tillväxtverket tillhandahåller riskkapital genom tre fondsatsningar: Almi Invest, Almi Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative.

Totalt har svenska staten tillsammans med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Sveriges regioner tillfört externt ägarkapital till marknaden om totalt 3,7 miljarder kronor.

Det som kallas riskkapital är tillskott av ägarkapital genom att nya ägare köper aktier i ditt aktiebolag. Tillväxtverket finansierar ett flertal fonder i Sverige som till exempel Almi Invest, Almi Invest Greentech eller Swedish Venture Initiative.

Fonderna investerar i bolag i tidiga faser (på idéstadiet eller i uppstartfas) och som verkar inom exempelvis teknik, livsvetenskap, industri och miljöteknik. Det vill säga företagssektorer som är intressanta även för andra finansiärer som till exempel affärsänglar, eftersom fonderna som regel inte går in själva utan alltid tillsammans med en privat investerare.