Möjligheter till finansiering inom Nationella regionalfondsprogrammet

Var med och bidra till ökat samarbete som främjar innovationsprocesser och tekniköverföring mellan offentlig- och privat sektor

Har ni idéer på hur samverkan mellan forskningsmiljöer, företagsfrämjandeorganisationer och forskningsorganisationer som gynnar små och medelstora företags tillgång till kunskap och kompetens inom exempelvis digitalisering, automation och strategisk användning av data? Nu kan ni söka finansiering för insatser som främjar innovationsprocesser och tekniköverföring mellan offentlig- och privat sektor.

Den 29 augusti bjuder Tillväxtverket in till ett informationsmöte där vi berättar om de finansieringsmöjligheter som det Nationella regionalfondsprogrammet erbjuder inom delen ”Stärka innovationssamarbetet i alla delar av landet”. Vi ger mer information om vår kommande utlysning samt berättar hur ni går till väga för att ansöka om finansiering.

Seminariet passar dig som

Är intresserad av att söka projektfinansiering via Regionalfonden och det Nationella regionalfondsprogrammet. Forskningsorganisationer såsom universitet/högskolor, FoU-institut och andra forskningsaktörer, företagsfrämjandeorganisationer, offentliga myndigheter samt ideellt verksamma/icke vinstdrivande organisationer och andra aktörer i det företags och innovationsfrämjande systemet är varmt välkomna att delta.

Om seminariet

I september öppnar Tillväxtverket för ansökningar av projektmedel inom Regionalfonden och det Nationella regionalfondsprogrammet. Under träffen kommer vi att presentera aktuella finansieringserbjudanden inom delen ”Stärka innovationssamarbetet i alla delar landet”.

Utlysningen syftar till att stödja och stimulera samverkan mellan forskningsmiljöer, företagsfrämjandeorganisationer och forskningsorganisationer som gynnar små och medelstora företag. Vi ser särskilt positivt på att små och medelstora företag involveras aktivt i projekt genom exempelvis att vara med som projektpartner. Samarbeten mellan dessa aktörer ska främja innovationsprocesser och tekniköverföring mellan offentlig- och privat sektor för att skapa en dynamisk miljö där idéer kan omsättas i praktiken och bidra till ekonomisk tillväxt och samhällsnytta.

Projekten ska knyta ihop regionala innovation- och forskningsnoder och ha bäring i flera regionala områden. Projekten behöver vara i linje med de strategier för smart specialisering som gäller för de regioner där projektet har sina parter. Kopplingen till berörda regioners strategier för smart specialisering ska tydliggöras i ansökan.

Det är möjligt att ansöka om både förstudier och genomförandeprojekt. Sammanlagt finns 20 miljoner kronor att ansöka om.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kontakt

Har ni en projektidé som ni vill diskutera med oss?
Hör av er via e-post till nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se så bokar vi in ett möte.