Tillväxtverket

Utlysningar

 1. Utbyggnad av bredband – Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  Utlysningen vänder sig till dig som tidigare har anmält intresse att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar. Din investering ska ske i Norra Mellansveriges…

  Utlysning

 2. Övre Norrland – investeringar i bredband

  Sista ansökningsdag:

  Du som investerar i bredbandsinfrastruktur och tidigare har lämnat in en intresseanmälan kan söka stöd hos oss. Investeringen ska ske i Norrbottens respektive…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 3. Främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs 

  Sista ansökningsdag:

  Data blir allt viktigare för företag för intern effektivisering och uppföljning och för att vidareutveckla eller utveckla helt nya affärsmodeller. Sverige…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Affärsutveckling Digitalisering

 4. Sök finansiering för att stötta företag som drabbats av coronakrisen

  Sista ansökningsdag:

  Nu får ni som redan beviljats stöd i EU-programmet i Övre Norrland möjlighet att utöka er verksamhet och budget. Insatserna ska stötta företag i Norrbotten…

  Utlysning Andra aktörer EU

 5. Stärk den regionala planeringen

  Sista ansökningsdag:

  Regional planering är ett verktyg som underlättar lokal och regional samverkan och bidrar till ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi vill med denna…

  Utlysning Regioner Regional kapacitet

 6. Branschsatsning – rädda företag inom besöksnäringen

  Sista ansökningsdag:

  Nu kan du söka stöd från Nationella regionalfondsprogrammet för att hjälpa krisdrabbade besöksnäringsföretag. Din ansökan ska senast vara inskickad 30…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Turism

 7. Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd. För att få stöd ska din insats skapa samverkan inom forskning och innovation, stärka små…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 8. Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och Öarna, regionalt strukturfondsprogram, är öppen för ansökningar. EU-programmet Småland och Öarna Syftet…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 9. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar om stöd. För att få stöd ska projekten bidra till sysselsättning och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 10. Utveckla Skåne och Blekinges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Du kan få stöd för insatser kopplade till de tre insatsområdena nedan. Det är programmet Skåne - Blekinge som ansvarar för utlysningen. Du kan söka stöd…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU