Beräkningshjälp över 25 anställda

För att underlätta för företag med fler än 25 korttidsanställda har vi tagit fram beräkningsunderlag i Excel som ni kan fylla i och bifoga avstämningen, istället för det webbformulär som finns i Min ansökan.

Det går inte längre att söka det tillfälliga stödet till korttidsarbete hos oss

Sista dag att ansöka om det tillfälliga stödet till korttidsarbete för 2021 var 30 november.

  • I avstämningen ska det skickas in uppgifter om varje anställd.
  • För att underlätta för företag med fler än 25 korttidsanställda har vi tagit fram beräkningsunderlag i Excel som ni kan fylla i och bifoga avstämningen, istället för det webbformulär som finns i Min ansökan. Det går dock bra att använda webbformuläret om du föredrar det.
  • Du kan inte använda en egen Excel utan måste välja mellan den som Tillväxverket tagit fram eller webbformuläret.

Gör så här:

  • Spara ner den beräkningshjälp du ska använda till din dator och öppna den sedan i Excel (från 2010 eller senare), alternativt i Google Sheets. Filen fungerar tyvärr inte så bra i mobila enheter. Den kan fungera i andra kalkylprogram, dock med begränsad funktionalitet.
  • Fyll i uppgifter och spara.
  • Bifoga filen i avsnittet Sök stöd för korttidsarbete och kompetensinsatser i Min ansökan när du ansöker om stöd.

Observera att vi har en gräns om 1000 rader per fil, om företaget har fler än 999 anställda behöver du använda flera filer. Har du flera filer du vill skicka in laddar du upp en åt gången.

Beräkningshjälp Excelfil

Här kan du ladda ner den beräkningshjälp du vill använda dig av. Observera att det är olika Excelfiler beroende på vilken period du söker stöd för.

Beräkningshjälpen december 2020–juni 2021

Beräkningshjälpen juli–september 2021

Fyll i uppgifter om korttidsarbete och kompetensinsatser

Du ska fylla i:

  • Vilka avtal du har för korttidsarbete och vilka nivåer för arbetstidsminskning som du avtalat under olika avtalsperioder. Dina avtal ska bifogas när du skickar in din ansökan.
  • Information om arbetstagarna på företaget som ingår i korttidsarbete och under vilka perioder.
  • Om någon arbetstagare sagts upp under perioden.
  • Om du vill söka ersättning för kompetensinsatser kan du göra det i Excelmallen. Stödet kan endast sökas under den tiden den anställda är permitterad.

När du fyllt i mallen, ladda upp filen i ansökan. Vid uppladdningen kommer vi kontrollera filen och meddela om vi hittar några fel i filen.

Om vi hittar några fel meddelar vi vilka rader som inte stämmer. Rätta felen och pröva att ladda upp filen igen.

Om du lämnar cellerna tomma i kolumnen Frånvaro så kommer systemet tolka det som noll (0) frånvarodagar.

För dig som har ansökt om både korttidsstöd och omställningsstöd (hos Skatteverket)

Hur mycket korttidsstöd du har fått påverkar hur stort omställningsstödet från Skatteverket blir.

Om du har beviljats korttidsstöd och också ansökt om omställningsstöd hos Skatteverket, ska du anmäla till Skatteverket hur mycket stöd du har fått per månad från Tillväxtverket. Det gäller för de månader du ansökt om omställningsstöd.

För att räkna ut hur mycket korttidsstöd du fått per månad kan du använda beräkningshjälpen. (Den kan även du som har färre än 25 anställda använda) Det är bara de månader du också sökt omställningsstöd för som du ska fylla i.

Du kan se alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Hos Saktteverket kan du läsa mer om omställningsstöd.