Korttidsarbete 2021

  • Regler för korttidsarbete 2021

    För att beviljas stöd vid korttidsarbete måste företaget uppfylla vissa villkor. Här nedan kan du läsa mer om villkoren för stöd vid korttidsarbete 2021.

  • Komplettera

    Om det har blivit fel, du har glömt något eller Tillväxtverket efterfrågar mer information i ansökan eller avstämning kan du behöva komplettera ditt ärende.

  • Avstämning korttidsarbete 2021

    Företag som sökt stöd under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska göra en avstämning. Avstämningen för korttidsstödet 2021 skiljer sig från det tidigare stödet under 2020.