Till dig som sökt stöd vid korttids­­arbete

Du som har eller har haft stöd vid korttidsarbete kommer från
1 september 2024 inte längre kunna se ditt ärende eller handlingar i ärendet i e-tjänsten Min ansökan.

Behöver jag göra något?

Har du redan egen tillgång till dina handlingar i ditt ärende för korttidsarbete, eller om du inte behöver tillgång till dem, behöver du inte göra något.

Det här påverkar inte vår handläggning och alla avslutade ärenden sparas och arkiveras av Tillväxtverket.

Om du vill spara dina handlingar

Om du vill vara säker på att ha egen tillgång till beslut och andra handlingar i ditt ärende för korttidsarbete behöver du ladda ner dessa från Min ansökan innan den 1 september 2024.

Gör så här:

1. Logga in i e-tjänsten Min ansökan

2. Öppna ditt ärende för Korttidsarbete

3. Klicka på knappen ”Händelser” i ditt ärende för korttidsarbete

Bild på knappen Händelser i Min ansökan

4. Klicka på knappen ”Visa” vid respektive händelse för att se och ladda ner händelsens information. Spara filerna till din dator. Klart!

Bild på knappen Visa i Min ansökan

Efter den 1 september 2024 kan du inte längre se ditt ärende för stöd vid korttidsarbete eller handlingar i ärendet via Min ansökan.

Observera att detta endast gäller ärenden för stöd vid korttidarbete.
Eventuella andra ärenden som du har i Min ansökan finns kvar.

Frågor och svar

Hur får jag tillgång till mina beslut och andra handlingar?

Fram till den 1 september 2024 kan du logga in i tjänsten Mina ansökan och ladda ner handlingarna i ditt ärende för korttidsarbete till din dator.

Vad händer efter den 1 september?

Alla avslutade ärenden sparas och arkiveras av Tillväxtverket. Som vid alla statliga myndigheter kan du begära ut allmänna handlingar ur våra arkiv. Tänk på att vi kan ta ut avgifter för att lämna ut allmänna handlingar.

Vad gäller för mig som har ett pågående ärende?

Har du ett öppet ärende kommer vi fortsättningsvis ha kontakt med dig via e-post. Vi hör av oss om vi behöver kompletteringar eller har ett beslut i ditt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss? Då vänder du dig till korttid@tillvaxtverket.se

Ett pågående ärende kan till exempel vara ett ärende som har en pågående avbetalningsplan hos Kammarkollegiet eller en pågående överklagandeprocess.

Varför kommer jag inte längre kunna se ärendet i Min ansökan?

Stöd vid korttidsarbete var ett krisstöd som Tillväxtverket hade i uppdrag att hantera under Covid-19-pandemin. Det finns fortsatt ärenden kvar att hantera, men den största majoriteten av ärendena är färdighanterade och avslutade. Det är nu därför dags att avveckla stödet, med fokus på teknisk avveckling av systemstöd.

Det innebär att du inte längre kommer kunna se ditt ärende i e-tjänsten Min ansökan.