Efter beslut

När Tillväxtverket fattat beslut i ett ärende syns det i Min ansökan. Tänk på att det kan ske saker även efter det att beslut fattats i ditt ärende.

 • Efter du fått beslut

  När Tillväxtverket fattat beslut i ett ärende syns det i Min ansökan. Tänk på att det kan ske saker även efter det att beslut fattats i ditt ärende.

 • Betala tillbaka utbetalat stöd

  Det finns olika anledningar till att ett företag ska betala tillbaka stöd, ibland har arbetstagaren inte jobbat riktigt som det var tänkt eller så kanske företaget inte har rätt till det utbetalda preliminära stödet. På den här sidan har vi samlat information för dig som ska betala tillbaka stöd.

 • Ny anmälan om avstämning

  Mellan 1 januari och 2 maj 2022 kunde företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Företag hade därmed möjlighet att helt eller delvis få tillbaka det återkrävda och avstämda beloppet.

 • Överklagan - så går det till

  Om du anser att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende, har du möjlighet att överklaga inom tre veckor.

 • När förvaltningsrätten fattat beslut

  När ett företag överklagar ett av våra beslut om korttidsstöd skickas det till förvaltningsrätten. Svaret från förvaltningsrätten är oftast ett av tre möjliga alternativ. Antingen får företaget rätt i sin överklagan, återförvisning sker eller så har Tillväxtverket gjort rätt bedömning.

 • Omprövning av jämförelse­månad

  Företag som har fått ett slutligt beslut, som har fått laga kraft kan begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Slutligt beslut innefattar både avslag på ansökan om stöd samt beslut om slutavstämning.

 • Vad är jämförelsemånad?

  Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att kunna avgöra vilka personer i din ansökan som du har rätt till stöd för.