Kontakt korttids­arbete

Du kan ta kontakt med oss på olika sätt, beroende på vad din fråga gäller.

Telefonsupport

Du når vår telefonsupport på telefonnummer 08-681 91 00. Den är öppen helgfria måndagar och torsdagar kl. 09.00-11.00.

I telefonsupporten kan du få hjälp med:

  • generella frågor om korttidsarbete
  • frågor om ditt ärende
  • tips hur du ansöker och gör avstämning

Ha gärna ditt referensnummer till hands så får du snabbare hjälp när du kommer fram. Vi kan endast lämna uppgifter till kontaktpersonen i ärendet.

Ändra eller komplettera

Om du behöver ändra eller komplettera något i din ansökan eller avstämning gör du det i Min ansökan.

Teknisk support för tjänsten Min ansökan

Observera att vår tekniska support inte kan svara på frågor om ditt ärende utan endast kan svara på tekniska frågor.

Hur gör jag om den person som signerat ansökan har slutat eller inte går att nå?

Den som har signerat ansökan kan göra fler behöriga genom att "dela ansökan".

Om det av någon anledning inte går att nå denna person kan teknisk support kontaktas med följande uppgifter:

  • Ärendenummer (20xxxxxx)
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) på vem som idag kan logga in, samt den som ska kunna logga in.
  • Skäl till byte av företrädare.
  • Intyg från Bolagsverket som visar vilka som är behöriga att företräda företaget. Om du inte är behörig att företräda företaget men har fått i uppgift hantera ansökan, behöver du bifoga en fullmakt eller delegation som styrker din rätt att som kontaktperson i ärendet företräda förtaget.

Meddela oss också om den nuvarande företrädaren ska plockas bort eller om personen kan stå kvar som företrädare.

Om du som ska ha tillgång till ansökan inte har ett konto på Min ansökan måste du registrera ett konto med BankID för att se ansökan.

Kontakta teknisk support Länk till annan webbplats.