Korttidsarbete 2020

  • Regler för korttids­arbete 2020­­

    För att beviljas stöd vid korttidsarbete måste företaget uppfylla vissa villkor. Här nedan kan du läsa mer om villkoren för stöd vid korttidsarbete 2020.

  • Avstämning

    Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd.

  • Slutavstämning

    Om du inte söker mer stöd blir din avstämning en slutavstämning. Den ger svar på om stödet för hela perioden har fördelats på rätt sätt.