Författningar om korttidsarbete

Handläggningen av korttidsstödet styrs av författningar. Här hittar du länkar till dessa författningar.

Tillväxtverkets handläggning av ärenden av det tillfälliga stöd som gällt under perioden mars 2020 till september 2021, samt ärenden i det ordinarie stödet för korttidsarbete som kommit till Tillväxtverket till och med den 31 mars 2022 styrs av de äldre versionerna av författningarna. Skatteverket tog över det ordinarie stödet vid korttidsarbete den 1 april 2022, då började nya författningar gälla.

För äldre föreskrifter för lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, konsoliderad version som gäller för Tillväxtverket, kontakta Tillväxtverket.